กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 6/2562

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 6/2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายบังคม

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม คณะทำงานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจำกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2563

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจำกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมแบบสัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงมาตรการด้านท่องเที่ยวชุมชนกับมาตรการชิมช้อปใช้ให้สามารถขยายผลไปครอบคลุมเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้น ณ ศาลาการเปรียญ วัดเฉลียงทอง บ้านนายางเหนือ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมเก็บขยะลงภู ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเพื่อจัดกิจกรรมเก็บขยะลงภู ภายใต้แนวคิด Excise Go Green ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงส่วนรวมเพิ่มมากขึ้น และถือเป็นกิจกรรมทำความสะอาดให้แก่ภูกระดึงเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต โดยมีนายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรม เลยพาเลซ จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับคณะนักบริการการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ให้การต้อนรับคณะนักบริการการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 และเป็นประธานเปิดการเข้าศึกษาดูงาน และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ “การขับเคลื่อนภาครัฐสู่องค์กรดิจิทัล” โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ณ ห้องประชุมราชวัตร และอาคารศูนย์เทคโนโลยีสาระสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562