กรมสรรพสามิต | Excise Department สรุปการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมสรรพสามิต

fsw-lx-wcc01018010.jpg

 

● สรุปการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          ● ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต

          ● มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          ● แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 62 คลิกที่นี่

การจัดการเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 62 คลิกที่นี่

การจัดการเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 62 คลิกที่นี่

การจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกที่นี่

การจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกที่นี่ 

การจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิกที่นี่