กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายการบริหารงานกรมสรรพสามิต พร้อมนี้ ได้มีการมอบแนวทางการบริหารงานตามสายงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นปัญหาในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และกิจกรรมสัมพันธ์ผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมรอยัล นาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมธนารักษ์ 86 ปี

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมธนารักษ์ 86 ปี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปีกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2562)

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2562) โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังเข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรดังกล่าว ณ อาคารออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเเถลงข่าว การปรับอัตราภาษีน้ำมันไบโอดีเซลตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต และนายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต แถลงข่าว เรื่อง การปรับอัตราภาษีน้ำมันไบโอดีเซลตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 68 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การเเถลงข่าวมาตรการภาษีเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ระยะที่ 2 เเละการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เเถลงข่าวมาตรการภาษีเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ระยะที่ 2 เเละการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี...