Mapping สินค้าสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับ พรบ.สรรพสามิต 2560

 

bullet1.jpg Mapping สินค้าแบตเตอร์รี่ (พิกัดศุลกากรและสรรพสามิต) ดาวน์โหลดเป็น Word ไฟล์ คลิกที่นี่

bullet1.jpg Mapping สินค้าผลิตภัณฑ์น้ำมัน (พิกัดศุลกากรและสรรพสามิต) คลิกที่นี่