กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม การกำกับดูเเลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นรายสินค้าเเละบริการ ครั้งที่ 4/2564

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม การกำกับดูเเลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นรายสินค้าเเละบริการ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเรื่อง การสนับสนุนอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศ

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมเรื่อง การสนับสนุนอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake And Data Analytic)

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุม เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake And Data Analytic) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม คณะกรรมการบูรณาการระบบงานสารสนเทศและขับเคลื่อนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมสรรพสามิต

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบูรณาการระบบงานสารสนเทศและขับเคลื่อนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เข้าถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบให้แก่โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ให้แก่ นางศิริพร ทิมคล้าย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังร่วมถวายแจกันดอกไม้และถวายพระพร...