กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มอบหมายให้ นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายอาคม อ่วมสำอางค์ เลขานุการกรม รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต เป็นตัวแทนกรมสรรพสามิต มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ จำนวนกว่า 400 ชุด ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ซอสปรุงรส ผักกาดกระป๋อง และแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตดุสิตบริเวณใกล้เคียงกรมสรรพสามิตที่ได้รับความเดือดร้อน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตมอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็ก

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต มอบเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็ก ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งรองรับเด็กป่วยโควิด-19 อายุตั้งแต่ 3 – 14 ปี ที่รอส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยสามารถรองรับผู้ป่วยเด็กได้ 52 เตียง เพื่อเป็นการแยกผู้ป่วยเด็กที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษได้เข้ามาแยกกักตัวออกมาจากครอบครัว ลดความกดดันของเด็กที่ต้องแยกกักตัวจากพ่อแม่ ช่วยดูแลลูกหลานที่ติดเชื้อให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยไม่ต้องเป็นห่วงลูกและไม่ต้องกังวลเพราะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพี่เลี้ยงเด็ก ครูอาสาคอยดูแล 24 ชั่วโมง มีกิจกรรมและของเล่นตามช่วงวัย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

งานวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 82 ปี

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 82 ปี โดยนายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป็นผู้รับมอบ โดยมีนายอาคม อ่วมสำอางค์ เลขานุการกรม เข้าร่วมงานดังกล่าว ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิต

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) แบบกลุ่ม กับ ผู้แทนบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกรมสรรพสามิตจัดทำให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 5,882 คน โดยมีทุนประกันภัยรวม จำนวน735,250,000 บาท...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและน้ำดื่มให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19”

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นตัวแทนกรมสรรพสามิตส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ จำนวน 500 ลิตร เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมอบน้ำดื่มเพื่อร่วมดูแลบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์และบริจาคเงินให้หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข

ดร.ธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา และดร.ภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค จำนวน 3,600 ลิตร และ L CLEAN HAND SPRAY ขนาด 60 ml จำนวน 6,000 ขวด มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท มอบให้ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กรมการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และกรมควบคุมโรค พร้อมมอบเงินบริจาค...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยการมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ จำนวนกว่า 600 ชุด ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ซอสปรุงรส ผักกาดกระป๋อง และแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตดุสิตบริเวณใกล้เคียงกรมสรรพสามิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง 2.ชุมชนซอยมิตรอนันต์ 3.ชุมชนวัดน้อยนพคุณ 4.ชุมชนวัดจอมสุดาราม โดยมีผู้แทนในแต่ละชุมชน รับมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะทำงานด้านมาตรการทางภาษี เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2564

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านมาตรการทางภาษี เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Zoom โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...