กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมร่วมกับผู้จำหน่ายสารมาร์คเกอร์ (Marker)

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้จำหน่ายสารมาร์คเกอร์ (Marker) โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และตัวแทนผู้จำหน่ายสารมาร์คเกอร์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 2/2562

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการ video conference ไปยังสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดอัมพวัน เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมผู้บริหารกรมสรรพสามิตสัญจร ครั้งที่ 1

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ประชุมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตสัญจร และลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบวิสาหกิจภายในแหล่งชุมชน สนองนโยบายกระทรวงการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมบัญชีกลาง ปีที่ 129

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมบัญชีกลาง ปีที่ 129 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีกับรองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562