กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการผลิตและแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์และควบคุมการผลิตโดยมาตรฐานองค์การสุราให้แก่ประชาชน

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการผลิตและแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์และควบคุมการผลิตโดยมาตรฐานองค์การสุราให้แก่ประชาชน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19

ด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีแนวนโยบายพร้อมกำชับให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19ซึ่งดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้กรมสรรพสามิตส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์หรือสุราสามทับหากนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมโรงงานเอทานอล บริษัท อี 85 จำกัด

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมดูความคืบหน้าของการนำสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) ที่ได้ใช้สิทธิเสียภาษีตามอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม เรื่อง การแจกจ่ายแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือและการเตรียมรับมือ COVID-19

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม เรื่อง การแจกจ่ายแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือและการเตรียมรับมือ COVID-19 โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุม ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และตรวจเยี่ยมการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม เรื่อง การแจกจ่ายแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม เรื่อง การแจกจ่ายแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และตรวจเยี่ยมการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก ...