กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

งานวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 80 ปี

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 80 ปี ณ ลานเอนกประสงค์ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการถวายปัจจัยเพื่อบำรุงวัดอัมพวัน การมอบเงินเพื่อพัฒนาโรงเรียนอัมพวันศึกษา ซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทยของกรมสรรพสามิตที่ผ่านมา...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรมสรรพสามิตและสื่อมวลชน

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงการคลัง มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนระยองปัญญานุกูล จ.ระยอง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมสรรพสามิตและสื่อมวลชนตามโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และพื้นที่ระยอง 2

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และพื้นที่ระยอง 2 โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และพื้นที่ระยอง 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเกี่ยวกับการขอคืนเงินภาษีสรรพสามิตและเงินกองทุนต่างๆ ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บแทน

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับการขอคืนเงินภาษีสรรพสามิต และเงินกองทุนต่างๆ ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บแทน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรมครั้งที่1-2562

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการการประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และสรรพสามิตพื้นที่ ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562