กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตรับมอบแอลกอออล์

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 4,000 ลิตร จาก บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด และบริษัท กู๊ดวิลล์วอช แอนด์ บลีช จำกัด สำหรับนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เพื่อเป็นการช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิต มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม เรื่อง วิธีการแจกจ่ายแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือและการเตรียมรับมือ COVID-19

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม เรื่อง วิธีการแจกจ่ายแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือและการเตรียมรับมือ COVID-19 โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม ปิดการตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม ปิดการตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีผู้บริหาร ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมสนับสนุนสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต มอบเงินร่วมสนับสนุนสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนาง จิรายุ สุวรรณภักดี หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการผลิตและแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์และควบคุมการผลิตโดยมาตรฐานองค์การสุราให้แก่ประชาชน

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการผลิตและแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์และควบคุมการผลิตโดยมาตรฐานองค์การสุราให้แก่ประชาชน โดย ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม เรื่อง หารือปริมาณความต้องการใช้แอลกอฮอล์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม เรื่อง หารือปริมาณความต้องการใช้แอลกอฮอล์ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2563

นายวรวรรธน์ ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ...