กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรมครั้งที่1-2562

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการการประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และสรรพสามิตพื้นที่ ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำกับการดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับการดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2562

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 410 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ท้องสนามหลวง พร้อมทั้ง ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมือง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรกรมสรรพสามิต รุ่นที่ 1

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรกรมสรรพสามิต รุ่นที่ 1 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562