กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต ตามลำดับ คือ ศาลพระพรหม ศาลตายาย ศาลเจ้าพ่อโรงต้ม และศาลท้าวชัยศิริเทพ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตให้การต้อนรับและมอบแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี ณ กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เพื่อก่อสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์ ทดแทนอาคารสโมสรกรมสรรรพสามิตเดิม ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด สำหรับพิธีในงานประกอบด้วยพิธีพราหมณ์ โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ พิธีสงฆ์โดยพระครูสีลวิมลรัตน์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ และพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยท่านอธิบดีประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม เพื่อปิดการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม เพื่อปิดการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2563

นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม การรับฟังปัญหาการส่งเรื่องกำหนดมูลค่าเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีสำหรับรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว เพื่อนำไปประเมินภาษี

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุม การรับฟังปัญหาการส่งเรื่องกำหนดมูลค่าเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีสำหรับรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว เพื่อนำไปประเมินภาษี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว