กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเเถลงข่าว การปรับอัตราภาษีน้ำมันไบโอดีเซลตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต และนายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต แถลงข่าว เรื่อง การปรับอัตราภาษีน้ำมันไบโอดีเซลตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 68 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การเเถลงข่าวมาตรการภาษีเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ระยะที่ 2 เเละการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เเถลงข่าวมาตรการภาษีเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ระยะที่ 2 เเละการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีปลูกและรับมอบต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีปลูกและรับมอบต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมพิธีฯ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้แทนสมาคมชาวไร่ยาสูบเข้าพบผู้บริหารกรมสรรพสามิต

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต และนางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับผู้แทนสมาคมชาวไร่ยาสูบที่ขอเข้าพบเพื่อขอบคุณการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือ...

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว