กรมสรรพสามิต | Excise Department วิดีโอข่าวผู้บริหารและวิดีโออื่นๆ

 

วิดีโอที่เกี่ยวกับสรรพสามิต

 bullet1.jpg วิดีโอแนะนำกรมสรรพสามิต   คลิกที่นี่

 

วิดีโอข่าว ผู้บริหารกรมสรรพสามิต

 

bullet1.jpg ดูไฟล์ VDO ท่านอธิบดีสมชาย  พูลสวัสดิ์ นวัตกรรมเพชรสรรพสามิต (EXCISE INNOVATION AWARDS) คลิกที่นี่

bullet1.jpg ดูไฟล์ VDO ท่านรองอธิดีปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์  นวัตกรรมเพชรสรรพสามิต (EXCISE INNOVATION AWARDS) คลิกที่นี่

 

วิดีโอ จำขึ้นใจ สื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมประจำปีงบประมาณ 2560 (สำนักงาน ก.พ.)

bullet1.jpg ดู VDO สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 คลิกที่นี่

bullet1.jpg วิธีติดตั้งโปแกรม VLC Media Player เพื่อใช้สำรับเปิดดูไฟล์วิดีโอ คลิกที่นี่

bullet1.jpg ดาวน์โหลดโปรแกรม VLC MediaPlayer เพื่อใช้สำรับเปิดดูไฟล์วิดีโอ คลิกที่นี่