กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวรับสมัครงาน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการของกรมสรรพสามิต ลำดับที่ 166 ถึงลำดับที่ 190 และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ลำดับที่ 61 ถึงลำดับที่ 89


กรมสรรพสามิต | Excise Department

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน