กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ปีที่ 20

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ปีที่ 20 โดยกรมสรรพสามิตมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี โดยมี พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ นางฉันทนา สมกุล เลขานุการกรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเรียนรวม สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEM) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565