ข่าว > ข่าวประกวดราคา > ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายละเอียด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

รายละเอียด

26 เม.ย. 66

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

รายละเอียด

21 มี.ค. 65

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

รายละเอียด

29 เม.ย. 64

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

รายละเอียด

24 มิ.ย. 63

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

รายละเอียด

13 มิ.ย. 62