กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > ขายทอดตลาด

 

ประกาศ

รายละเอียด

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถยนต์ จำนวน 49 คัน โดยวิธีการขายทอดตลาด

รายละเอียด

23 ส.ค. 66