กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมองค์การสุรา

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต และประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ เดินทางตรวจเยี่ยมองค์การสุรา กรมสรรพสามิต อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสุราให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567