กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567