กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดี บสย. วันคล้ายวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 33

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 33 โดยมีนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคสมทบทุนให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ TCG Learning Center ชั้น 2 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567