กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

กรมสรรพสามิตจัดงานครบรอบวันสถาปนา 92 ปี อดีตผู้บริหารฯ ร่วมเสวนาพิเศษ “92 ปี ก้าวแห่งความมั่นคง ก้าวสู่กรม ESG” หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนร่วมแสดงความยินดี

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย พระธนบดีมหาเศรษฐี และท้าวชัยศิริเทพ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สรรพสามิต และเข้าร่วมพิธีสงฆ์ พร้อมทั้ง มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายภาคภูมิ ตันธนศรีกุล เลขานุการกรม 2. นายถาพร ชาวข้าวไร่ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 3. นางสาวสุพรรษา เตชะวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ราย คือ นางสุธิดา มหาทำนุโชค นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี สาขาชะอำ และมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษ หัวข้อ “92 ปี ก้าวแห่งความมั่นคง ก้าวสู่กรม ESG” โดยมีอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิตขึ้นร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.อรัญ ธรรมโน ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ท่านสมใจนึก เองตระกูล ท่านศานิต ร่างน้อย ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ท่านสมชาย พูลสวัสดิ์ ท่านกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และท่านลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยงานในวันนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจร่วมเข้าแสดงความยินดี ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567