กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

สรรพสามิตจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Strategy and Transformation Committee)

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Strategy and transformation Committee) เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการเรือธง Flagship 3 โครงการ ในปีงบประมาณ 2567 ประกอบด้วย 1 โครงการ เก่ง ดี มีความสุข 2 โครงการ ESG กรมสรรพสามิต 3 โครงการ Communication โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรเเกรม Microsoft Team เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567