กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารเพื่อการส่งออกเเละนำเข้าเเห่งประเทศไทย (Exim Thailand)

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารเพื่อการส่งออก เเละนำเข้าเเห่งประเทศไทย (Exim Thailand) โดยกรมสรรพสามิตได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลเเก่ “ศิริราชมููลนิธิ” โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Thailand) เป็นผู้รับมอบ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องอัญชัน - สุพรรณิการ์ ชั้น 24 อาคารเอ็กซิม สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567