กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

คณะผู้บริหารกรมฯ ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสสภ. 10 พร้อมทั้ง ตรวจดูกระบวนการควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าไวน์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต และ ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดี นำคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 - 5 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 พร้อมทั้ง ได้เดินทางไปตรวจดูกระบวนการควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าไวน์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ณ บริษัท แอ็คทีฟ โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี ตามมาตรการ EASE Excise ของกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567