กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

คณะผู้บริหารกรมฯ ดูงานกิจกรรม ESG โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย ดร.นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมและดูงานกิจกรรม ESG ของโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการคัดแยกประเภทขยะ การนำขยะรีไซเคิลมาประยุกต์เป็นของใช้และของเล่นให้กับนักเรียน การจัดทำแปลงเกษตรเพาะปลูกของโรงเรียน และการนำผลผลิตพืชผักจากการเกษตรมาประกอบอาหารในโรงครัวและจำหน่ายผลผลิตให้กับผู้ปกครอง โดยมีนางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยา ด.ต. สุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยา นายสันต์ชัย รามะนพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง คณะอาจารย์ และนักเรียนให้การต้อนรับ ในการนี้ คณะผู้บริหารได้เดินทางไป ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมี นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567