กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

สรรพสามิต MOU กับ ศรชล. บูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติงานและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ยกระดับการป้องกันและปราบปรามลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนทางทะเล

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต และ พล.ร.อ. อะดุง พันธุ์เอี่ยม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเล พร้อมด้วย พล.ร.อ. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการ ศรชล. และว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อบูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติงานและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พัฒนากลไกและขีดความสามารถเท่าทันสถานการณ์ทางทะเลและภัยคุกคามทางทะเลรูปแบบใหม่ เน้นบูรณาการการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อควบคุมดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันเขียว ตามนโยบายกรมสรรพสามิตป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีอย่างถูกต้อง ณ ห้องรับรอง บก.ทร. กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567