กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

กรมสรรพสามิตจัดสัมมนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ Adaptive Leadership

ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ Adaptive Leadership ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและขับเคลื่อนกรมสรรพสามิต และนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บภาษีให้ตรงเป้า ปราบปรามตรงกลุ่ม และบริการให้ตรงใจต่อไป โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 -10 ทีมงาน Flagship Project ส่วนกลาง รวมจำนวน 90 คน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวอร์ชั่น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567