กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตจัดสัมมนาจุดประกายความคิดเชิงนวัตกรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์งานนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจุดประกายความคิดเชิงนวัตกรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Innovative Thinking and Government Innovation Creation for Sustainable Development) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีบุคลากรกรมสรรพสามิตจากส่วนกลาง สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 133 ราย โครงการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาศักยภาพความคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์งานนวัตกรรมอันจะส่งผลให้กรมสรรพสามิตขับเคลื่อน พัฒนาและก้าวหน้าต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ณ โรงเเรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส เเวนด้าเเกรนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567