กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการให้บริการเพิ่มเติม ผ่าน Line Official : Labsura.Excise 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการให้บริการเพิ่มเติม ผ่าน Line Official : Labsura.Excise

ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการให้บริการเพิ่มเติม ผ่าน Line Official : Labsura.Excise;

ส่วนวิเคราะห์ 1 (สุราและแอลกอฮอล์) กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้มีช่องทางในการให้บริการเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทาง เช่น การติดตามสถานะตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ สอบถามข้อมูลด้านต่าง ๆ หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่ผู้รับบริการสนใจ ผ่านช่องทาง Line Official : Labsura.Excise โดยสามารถแอดเป็นเพื่อนกับน้อง SCI ได้ ... เพียงแค่สแกน QR Code หรือพิมพ์ค้นหาใช้ช่อง ID @352tuekk หรือ คลิกลิงก์นี้ https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=352tuekk เพียงเท่านี้ผู้รับบริการ ก็จะไม่พลาดข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับส่วนวิเคราะห์ 1 (สุราและแอลกอฮอล์) กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ที่จะทำให้ผู้รับบริการเข้าใจ และสามารถรับบริการได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น