กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

กรมสรรพสามิตจัดงาน “สงกรานต์วิถีไทย สรรพสามิตร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานวันสงกรานต์ กรมสรรพสามิต ประจำปี 2567 “สงกรานต์วิถีไทย สรรพสามิตร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย - พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ - รับประทานอาหารว่างร่วมกัน ภายใต้กิจกรรม “ร่วมทาน...อาหารไทย” - พิธีสรงน้ำพระ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุอรหันต์ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จำลอง พระธนบดีมหาเศรษฐี และรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหาร ในการนี้ กรมสรรพสามิตได้เรียนเชิญอดีตผู้บริหารที่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต ได้แก่ ดร. อรัญ ธรรมโน อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ท่านศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. สมชัย ฤชุพันธ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ท่านศานิต ร่างน้อย อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ท่านกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ท่านลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต มาร่วมงานเพื่อให้บุคลากรกรมสรรพสามิตได้รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูที่ท่านมีผลงานนับเป็นคุณูปการต่อกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ ดร. อรัญ ธรรมโน ได้กล่าวให้พรแก่บุคลากรกรมสรรพสามิตในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567