เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

สรรพสามิตพื้นที่ระยอง1

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 รูป ส.พยุง.jpg

 

 

 supawan.jpg

นายพยุง  บุญสมสุวรรณ

 

 

 

 

 

นางสาวศุภวรรณ  โอภาไพบูลย์

ต.ค.2564 - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

ต.ค. 2562 - ก.ย.2564

Rg1-footer.jpg
S Rayong1 OK.jpg

 

นายจรัล  เทวรัตน์

 

ต.ค. 2559 - ต.ค.2562 

Rg1-footer.jpg
S Rayong1 old ok.jpg  นายมาโนช พิทักษ์  ต.ค. 2554 - ก.ย. 2554
Rg1-footer.jpg