ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวรับสมัครงาน

  
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 : ผู้บันทึกข้อมูล