ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวรับสมัครงาน

  
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ที่ 1/2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ ของกรมสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 : ผู้บันทึกข้อมูล