ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ภาคความสามารถ_page-0001.jpg
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ภาคความสามารถ
สรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายสรรพสามิต_page-0002.jpg
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายสรรพสามิต
สรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

20.jpg
วันที่ 29 มีนาคม 2567 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิต
สรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

LINE_ALBUM_ส่งมอบบุหรี่ 190367_๒๔๐๓๑๙_10.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดส่งมอบบุหรี่ของกลางให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในโครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.
สรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

นำส่งรายได้อปท. กพ.67(นำส่งรายได้ 15 มีค.67)_page-0001.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ได้โอนเงินรายได้ที่จัดเก็บแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการจำหน่ายสุราประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท.แต่ละแห่งแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เมื่อท่านทราบยอดโอนดังกล่าวแล้ว ขอให้ออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดด้วย จักขอบคุณยิ่ง
สรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน_page-0001.jpg
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

429572904_792750006229172_2190864382918792792_n.jpg
การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

รับสมัครพนักงาน(ตราด)_page-0001.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

KM 2567_page-0001_0.jpg
การจัดการความรู้พื้นที่ตราด (Knowledge Management) เรื่อง "การปฏิบัติงานธุรการ และ งานสารบรรณ" 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันคร.jpg
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนากรมสรรพสามิต 92 ปี 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศรายชื่อ1_page-0001.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

พระราชกรณียกิจ ร 10_page-0001_0.jpg
พระราชกรณียกิจน่ารู้ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล ในหลวงรัชกาลที่ 10 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์_page-0001.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศเจตไทย.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศรายชื่อผ่านข้อเขียน_page-0001.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ภาคความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

2._page-0004_0.jpg
กรมสรรพสามิตประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

image0574_0.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__6373412_0.jpg
ขอเชิญชวนทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__31571970.jpg
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

อัตลักษณ์กรม2.jpg
การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมที่จะขับเคลื่อนโครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ว 6 กย66_page-0002.jpg
กรมสรรพสามิต ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

แผ่นพับ_page-0001.jpg
การจัดการความรู้พื้นที่ตราด (Knowledge Management) เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

2003436.jpg
ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

uatucm480067_pages-to-jpg-0001.jpg
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__12156943.jpg
โครงการ "สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต"
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ขออนุญาต1.jpg
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศเจตนารมณ์_page-0001.jpg
โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส "ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__8036376.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ส่งมอบบุหรี่ของกลางให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำน้ำหมักชีวภาพป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

info ยาสูบ.jpg
ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง สรรพสามิตต่อยอดยุทธศาสตร์ EASE Excise เดินหน้า ESG ทั้งระบบ มอบบุหรี่ของกลาง 3.4 ตัน และองค์ความรู้ให้โรงเรียนทหารการสัตว์ นครนายก ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์สู่ชุมชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตสุรา ที่มิใช่เพื่อการค้า
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกข่าวกระทรวงการคลังฉบับที่ 48-2566.jpg
ข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง ครม.เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ถึงวันที่ 20 ก.ค.นี้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกข่าวฉ38ปี66.jpg
ข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง ครม.เห็นชอบขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาที่นำไปผลิตกระแสไฟฟ้าออกไปอีก 6 เดือน 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกข่าวกรมฉ466.jpg
ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง สรรพสามิตยืนยันกรณีจับกุมสุราเถื่อน จ.แพร่ เป็นไปด้วยความชอบธรรมและปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกข่าวฉบับที่3-2566สรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ขับเคลื่อนสู่องค์กร ESG_page-0001.jpg
ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง สรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ขับเคลื่อนสู่องค์กร ESG ผ่านกลยุทธ์ EASE Excise พร้อมเปิดอาคารอเนกประสงค์ อนุรักษ์พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกข่าวกรมฉ2.jpg
ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง สรรพสามิตเตือนภัย "มิฉาชีพ" แอบอ้าง แนะประชาชนสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมสรรพสามิต 1713
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__3981675.jpg
ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 4-2566
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

2565.jpg
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกข่าวฉบับที่53-2565กรมสรรพสามิตคว้ารางวัลASOCIO_page-0001.jpg
ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง กรมสรรพสามิตคว้ารางวัลองค์กรไอทีในระดับนานาชาติ ASOCIO Awaed สาขา Digital Government Awards สะท้อนผลงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีเด่น 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกยกเว้นคธน66.jpg
กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิต ยกเว้นค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เป็นระยะเวลา 1 ปี 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกข่าวที่51-2565สรรพสามิตโชว์ปราบปรามบุหรี1_page-0001.jpg
ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง สรรพสามิตโชว์ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายล็อตใหญ่ ยกระดับเปิดศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ เดินหน้าสู่องค์กรดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ EASE EXCISE
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกข่าวขยายลดภาษีน้ำมัน.jpg
ข่าวกระทรวงการคลัง ครม.เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและภาคธุรกิจ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกธง1.jpg
ประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 193-2565 (กระทรวง_page-0001.jpg
กระทรวงการคลังเดินหน้าออกกฎกระทรวงการผลิตสุราฯ ปลดล็อคเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็ก สามารถแข่งขัน ทั้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พร้อมเน้นย้ำ ต้องควบคุมคุณภาพ ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก28ตค65.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด โดยฝ่ายปราบปราม ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยบุหรี่ซิกาแรตจำนวน 120 ซอง ผู้ต้องหายินยอมชำระค่าปรับในข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี เป็นเงิน 75,360 บาท 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกข่าวฉบับที่50-2565mouมาตรการEVกับไทยฮอนด้า_page-0001.jpg
ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง สรรพสามิตเดินหน้าสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพิ่ม บจก.ไทยฮอนด้า เข้าพอร์ตอีก 1 ราย 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก1113411.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง โดยฝ่ายปราบปราม นำหมายค้นศาลจังหวัดตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่่ตำรวจตระเวนชายแดน ๑๑๖ เข้าค้นร้านค้า ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด พบบุหรี่ซิกาแรตที่มิชอบด้วยกฎหมาย จำนวน ๑,๖๔๖ ซอง ประมาณการค่าปรับ ๑,๕๕๐,๕๓๒ บาท
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกข่าวฉบับที่48-2565จับกุมบุหรี่ปลอมที่บุรีรัมย์_page-0001.jpg
กรมสรรพสามิตชี้แจงการเข้าตรวจค้นและพบบุหรี่ปลอมที่ร้านขายของชำในเขตพื้นที่บุรีรัมย์ ย้ำชัด ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบทุกประการ 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกสรรพสามิตออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เ_page-0001.jpg
สรรพสามิตออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เสียภาษีที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

บคปก.jpg
ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง กรมสรรพสามิตจัดการประชุมวิชาการระดับอาเซียนยกระดับการบริหารการจัดเก็บภาษีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน พร้อมเดินหน้ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเดินหน้าประเทศสู่ความยั่งยืน 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกคิวอาโค้ดแอพร้องเรียน1.jpg
กรมสรรพสามิตขอประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะ (Excise complain) 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก128865.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด โดยฝ่ายปราบปราม นำกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่่ตำรวจน้ำ ส.รน.๖ กก.๕ บก.รน. อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จับกุมตัวผู้กระทำความผิด พร้อมด้วยของกลางบุหรี่ซิกาแรต จำนวน ๑๕,๒๕๐ ซอง โดยกล่าวหาว่า มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี ประมาณการค่าปรับ ๑๔,๓๖๕,๕๐๐ บาท
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกสวัสดิการ.jpg
เปิดลงทะเบียน โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก1.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด โดยฝ่ายปราบปราม ภายใต้การอำนวยการสั่งการของนายสุชิน พุ่มพวง สรรพสามิตพื้นที่ตราด ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจค้น พบมีการลักลอบต้มกลั่นสุราโดยมิได้รับอนุญาต 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกปรับลดน้ำมัน.jpg
ครม.เห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกปปบุหรี่.jpg
เร่งรัดการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกประชาสัมพันธ์บุหรี่_page-0001.jpg
ราคาขายปลีกแนะนำของบุหรี่ซิกาแรต สำหรับร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบ ประเภทที่2
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกKMการจัดการองค์ความรู้ด้านปราบปราม_page-0001.jpg
การจัดการความรู้พื้นที่ตราด (Knowledge Management) เรื่อง อำนาจหน้าที่และการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปราม
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกOTOP.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกรูปประกาศเจตนารม.jpg
โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส
"การประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อน หน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกทำบุญ.jpg
โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรม " ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตามแผนส่งเสริมคุณธรรม "
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก5ข้อควรรู้ขายL.jpg
5 ข้อควรรู้ ขายเครื่องดื่มแอลลกอฮอล์อย่างไรให้ถูกกฎหมาย
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกข่าว.jpg
ข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการประชุม ครม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ประจำวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกยุทธศาสตร์5ปี.jpg
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกกิจกรรมสถาปนา65.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด มอบถุงยังชีพผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกเจตนารมณ์.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่ขอรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกประกาศรายชื่อรอบสุดท้าย.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกรายชื่อสัมพาด.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็_page-0001.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการภาคความสามารถ
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกเจตนารม65_page-0001.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกระบบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านการประเมิน_page-0001.jpg
บทความ เรื่อง ระบบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านการประเมินออนไลน์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกข่าวภาษีรถจักรยานยนต์_page-0001.jpg
ข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต สำหรับรถกอล์ฟ รถ Buggy รถ ATV และปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์กระบะสามล้อ และรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกประกาศรายชื่อ_page-0001.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกรับสมัครพนักงาน.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกร้องทุกข์จากภัยคุกคามออนไลน์.jpg
วิธีการร้องทุกข์จากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

การชำระภาษีปก.jpg
บทความ เรื่อง การชำระภาษีสรรพสามิตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

Direct ปก1.jpg
บทความ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุราแช่ ชนิดเบียร์ ที่ผลิตในราชอาณาจักร
โดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ชนิดรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ภาคปก1.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๒ 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกสรุปสาระสำคัญของ.jpg
การจัดการความรู้พื้นที่ตราด (Knowledge Management)
เรื่อง สรุปสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกสำรวจ.jpg
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกรมสรรพสามิตตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกปราบ.jpg
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 2 - 8 กรกฎาคม 2564 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกมาตรการ.jpg
มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกเจตนารมณ์64.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ กรมสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกkm.jpg
การจัดการความรู้พื้นที่ตราด(Knowledge Management)
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานในการติดตามลูกหนี้โครงการรถยนต์คันแรก
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกOTOP.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

thumnail.jpg
การจัดการความรู้พื้นที่ตราด (Knowledge Management) 
เรื่อง ข้อกฎหมายสาคัญที่ควรทราบในสถานการณ์โควิด 19
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกคำสั่ง.jpg
คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 722/2563 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

Thumb2.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกเพื่อขาย1.jpg
การขอใบอนุญาตใช้สุราสามทับ(แอลกอฮอล์)แปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกมิได้ทำเพื่อขาย1.jpg
การขอใบอนุญาตใช้สุราสามทับ(แอลกอฮอล์)แปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อจำหน่าย
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ThaiIntentionThumb.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ กรมสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

เกาะกูด62เวบTemp.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

120862Thumb.jpg
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

4June62Thumb02.jpg
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

4June62Thumb.jpg
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

18May62Thumb.jpg
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

15May62Thumb.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ทหาร ณ จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

46MayThumb.jpg
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

2May2Thumb.jpg
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

1May62Thumb.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ทหาร ณ จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล