ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการ.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายอำนวยการ/งานพัสดุ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน ธุรการ 67.jpg
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายอำนวยการ/งานพัสดุ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศชื่อสอบข้อเขียน ธุรการ 67.jpg
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายอำนวยการ/งานพัสดุ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศรับสมัครธุรการ 67.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายอำนวยการ/งานพัสดุ : ผู้บันทึกข้อมูล