ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

 

 

 

คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

พระราชบัญญัติภาษียาสูบ พ.ศ. 2509

พระราชบัญญัติภาษีสุรา พ.ศ. 2493

พระราชบัญญัติภาษีไพ่  พ.ศ. 2486

แบบฟอร์มบัญชีร้านขายส่งสุรา แบบที่ 1 และแบบที่ 2 คลิกที่นี่