ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 new.gif 

ประชาสัมพันธ์แผนที่เขตพื้นที่ (Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐

คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

พระราชบัญญัติภาษียาสูบ พ.ศ. 2509

พระราชบัญญัติภาษีสุรา พ.ศ. 2493

พระราชบัญญัติภาษีไพ่  พ.ศ. 2486

แบบฟอร์มบัญชีร้านขายส่งสุรา แบบที่ 1 และแบบที่ 2 คลิกที่นี่