ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
269084.jpg
กิจกรรม "คัดแยกขวดพลาสติก เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม"
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

191257.jpg
กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

191303.jpg
กิจกรรม "รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาในวันสงกรานต์"
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

190016.jpg
โครงการ คัดแยกขวดพลาสติก เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล