เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร

 

ผู้บริหาร

 
นางศิริลักษณ์  สิงห์โต.jpg

นางศิริลักษณ์ สิงห์โต
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร

 
       
นายสนั่น  ธรรมวงษ์การณ์.jpg วิรวุฒิ  พิหูสูตร.jpg 

- ว่าง -

 นายสมเดช  บุญสาง.jpg

นายสนั่น ธรรมวงษ์การณ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

นายวิรวุฒิ พิหูสูตร
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

นายสนั่น ธรรมวงษ์การณ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

นายสมเดช บุญสาง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 ฝ่ายอำนวยการ 

ฝ่ายปราบปราม

 ฝ่ายกฎหมาย
       

 

- ว่าง -

นายสมพร  ยางสุข.jpgนายถาวร.jpg

นายสมพร ยางสุข
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

นายสมพร  ยางสุข

นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

นายถาวร  สายป้อง  

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

หัวหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร

สาขาเมืองยโสธร

หัวหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร

สาขาไทยเจริญ

หัวหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร

สาขามหาชนะชัย

   

กลับด้านบน

 

 Rg1-footer.jpg