เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร        

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

พิพัฒน์ คำพูนเว็บยโส2.jpgนายพิพัฒน์ คำพูน2560 - ปัจจุบัน
 นางศิริลักษณ์  สิงห์โต.jpg

นางศิริลักษณ์ สิงห์โต

2556 - 2560

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

2552 - 2554

Rg1-footer.jpg
bullet.gif  

2551 - 2552

Rg1-footer.jpg