เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร

 ที่อยู่  25/1 ซอยวารีราชเดช 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร 35000

 โทรศัพท์ 045-712721  เบอร์ภายใน 734003

 E-mail : yasotorn@excise.go.th

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร  สาขาเมืองยโสธร

ที่อยู่  25/1 ซอยวารีราชเดช 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร 35000

โทรศัพท์ 045-715470 เบอร์ภายใน 734101

E-mail : e73405@excise.go.th

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร  สาขาไทยเจริญ

ที่อยู่  28 หมู่ 13 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 35120

โทรศัพท์ 045-718189 เบอร์ภายใน 734201

E-mail : e73410@excise.go.th

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร  สาขามหาชนะชัย

ที่อยู่  470 หมู่ 5 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

โทรศัพท์ 045-799694 เบอร์ภายใน 734301

E-mail : e73420@excise.go.th