เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร

 

ที่อยู่  25/1 ซ.วารีราชเดช 1 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร 35000

 

โทรศัพท์.045-712721 ต่อ 18

 

E-mail :Yasotorn@excise.go.th