KM การจัดการความรู้ฯ ร่วมกับ สนง.สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สนง.สรรพสามิตพื้นที่ยะลาร่วมกับ สน.สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี ได้ดำเนินการจัดการความรู้ KM เรื่อง สุรากลั่นชุมชน ให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมขวัญเมือง เพื่อให้บุคคลากรระหว่างหน่วยงานได้รับความรู้และเรียนรู้งานด้านอื่น ๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพต่อการปฎิบัติงานต่อไป

เอกสารนำเสนอ  คลิกที่นี่

พาวเวอร์พ้อยนำเสนอ  คลิกที่นี่

 


 

  • km ตานี 2km ตานี 3
  •  km ตานี 4KM ตานี