ลงทะเบียนโครงการเราชนะ 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลาเป็นหนึ่งในตัวแทนเปิดให้บริการประชาชนลงทะเบียน " โครงการเราชนะ " ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต และ กระทรวงการคลัง


 

  •  ชนะ 7ชนะ 2ชนะ 3ชนะ 4ชนะ 5ชนะ 6