รูป km ตานี
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ชนะ 1
 : ผู้บันทึกข้อมูล