ท่านผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานฯ

นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ และสาขาในความรับผิดชอบ รวมถึงโรงงานสุรา บริษัท มงคลสมัย จำกัดและโรงงานสุรากลั่นชุมชน  ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2561


  • S__314586666666.jpg
  • 90937.jpg
  • สุรากลั่นชุมชน_๑๘๐๒๒๒_0291.jpg
  • สุรากลั่นชุมชน_๑๘๐๒๒๒_0347.jpg