พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

นางสุพัชรา บุญเกิดรัมย์ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
ระดับ ก้าวหน้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด 
โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโล่รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ. 2562 
ณ ปรินซ์บอลรูม ชั้น 11 โรงเเรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

  • 36882.jpg
  • 36884.jpg
  • 36886.jpg
  • 36889.jpg
  • 36891.jpg