กิจกรรม CSR ปลูกปะการัง ฟื้นฟูทะเลไทย 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ นำโดยนางสุพัชรา  บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง จัดกิจกรรม CSR ปลูกปะการัง ฟื้นฟูทะเลไทย ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 


  • 28255 (2).jpg
  • 28259.jpg
  • 28256.jpg
  • 28257.jpg
  • 28258.jpg