สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกวดราคา

  เรื่อง  

 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางในคดีของกรมสรรพสามิต

เอกสารแนบ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำชั้นล่าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด

เอกสารแนบ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ครั้งที่ 4 เอกสารแนบ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เอกสารแนบ