สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

new27072564-2.jpg

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ "ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์" ทางเว็บไซต์ เพื่อแสดงความมุ่งมั้นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564  ผ่านทางเว็บไซต์ https://web.ocsc.go.th/forking/

217496339_10159704265095166_3792660094155892591_n.jpg

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์

 

สามารถลงถวายพระพรออนไลน์ได้ทาง ลิงค์นี้

http://forking.moi.go.th/page/save.php

322288828.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม CSR ประจำปีงบประมาณ 2564

          สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ นำโดยนางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้จัดโคงการช่วยเหลือสังคมและชุมชน (CSR) ระหว่างวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2564 ในโครงการ "กิจกรรมธารน้ำใจ สู้ภัย COVID - 19 เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพขจองผู้ได้รับวัคซีน และให้ผลการทำงานของวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดความเสี่ยง ผลข้างเคียง รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีควัคซีน อีกทั้งสำนักงานฯ ขอเป็นกำลังใจ และพร้อมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมอบน้ำดื่ม จำนวน 5,200 ขวด และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน 140 ลิตร โดยมอบทั้งหมด 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดอุตรดิตถ์, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลน้ำปาด 

banner-110x555.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี 

       สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดฯ

รวมถึงประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ ได้ที่นี่

04-05-2564kingbaner.jpg

วันฉัตรมงคล 2564 ในรัชกาลที่ 10 

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

 

 

news18122563 - Copy.jpg

ประชุมผู้ประกอบการสุราชุมชนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและให้คำแนะนำในแนวทาง
การปฎิบัติที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

    ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ ดำเนินการ

จัดประชุมผู้ประกอบการสุราชุมชนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและให้คำแนะนำ

ในแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

และระเบียบกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อ โดยมีธนาคาร SME เข้าร่วมให้ข้อมูล

เกี่ยวกับการสนับสนุนเงินทุน และส่งเสริมธุรกิจ 

0027.jpg

นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันจัดทำโครงการ “ครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต”

            สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ นำโดยนายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์

พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันจัดทำโครงการ “ครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต”

เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19

ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ 

           โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

กรมสรรพสามิต และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจัดโครงการ “ครัวปันอิ่ม”

เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19

ตามนโยบายของรัฐบาล เเละกระทรวงการคลัง เริ่มแจกระหว่างวันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2563

(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 11.00 น. จำนวน 120 กล่องต่อวัน