สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ติดต่อเรา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์

2/1 ถนนประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทร. 0-5541-1767 และ 0-5541-7753

ฝ่ายอำนวยการ ต่อ 759015
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ต่อ 759023
ฝ่ายกฎหมาย ต่อ 759042
ฝ่ายปราบปราม ต่อ 7570342
ส่ง FAX ต่อ 759048


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 0-5541-4251

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด โทร. 0-5548-1829

 

E-mail : utradit@excise.go.th

Hot line สายด่วนกรมสรรพสามิต : 1713

 

**แผนที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์**

mapexutt.jpg