สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

พื้นที่รับผิดชอบ

แผนที่จังหวัด

Uttaradit.jpg 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาเมืองอุตรดิตถ์

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาเมืองอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ดูแลทั้งหมด 5 อำเภอ ดังนี้

1. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

2. อำเภอลับแล

3. อำเภอตรอน

4. อำเภอทองแสนขัน

5. อำเภอตรอน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด มีพื้นที่อุโลทั้งหมด 4 อำเภอ ดังนี้

1. อำเภอท่าปลา

2. อำเภอน้ำปาด

3. อำเภอฟากท่า

4. อำเภอบ้านโคก