สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

0027.jpg

นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันจัดทำโครงการ “ครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต”

            สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ นำโดยนายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์

พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันจัดทำโครงการ “ครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต”

เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19

ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ 

           โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

กรมสรรพสามิต และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจัดโครงการ “ครัวปันอิ่ม”

เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19

ตามนโยบายของรัฐบาล เเละกระทรวงการคลัง เริ่มแจกระหว่างวันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2563

(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 11.00 น. จำนวน 120 กล่องต่อวัน

 

Qree02062563cut.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี 

       สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดฯ

รวมถึงประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ ได้ที่นี่

30072563-0022.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ นำโดยนายนิรันดร์ ศรีการะเกตุ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

สามารถลงถวายพระพรออนไลน์ได้ทาง ลิงค์นี้

https://web.ocsc.go.th/forking/

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว