วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

นายรวม  อนุเครือ สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 2 มีนาคม 2562


  • ทดลอง_๑๙๐๓๒๒_0131.jpg
  • ทดลอง_๑๙๐๓๒๒_0128.jpg
  • ทดลอง_๑๙๐๓๒๒_0132.jpg