ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประกวดราคา
  

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมหลังคา ฝ้าเพดาน ตาข่ายกันนกอาคาร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมหลังคา ฝ้าเพดาน ตาข่ายกันนกอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมหลังคา ฝ้าเพดาน ตาข่ายกันนกอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก